تبلیغات


نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP) چه مزایایی دارد؟ »

 نرم افزار (Enterprise Resource Planning)ERP، هدف اش یکپارچه سازی اطلاعات بین تمامی بخش های سازمان، از جمله مالی، حسابداری، منابع انسانی، زنجیره تولید و مدیریت مشتریان است که فعالیت‌های تمامی بخش‌های یک سازمان را در جهت مشتری‌گرایی و پاسخ به بازار جهت می‌دهد.

ERPنرم افزاری منعطف و اطلاعات محور ویژه با قابلیت تنظیم بر اساس نیازهای پویای درون سازمان است. برنامه ریزی منابع انسانی به عنوان یک نیاز از سوی کارشناسان صنایع مختلف و فناوری اطلاعات معرفی شده است.

ادامه مطلب:


مدیران نواندیش

منبع این نوشته : منبع