تبلیغات


سوالات عجیب شرکت های بزرگ در مصاحبه های استخدامی

 اگر سوالات مصاحبه های استخدامی چالش برانگیز و دشوار نباشند ارزش زیادی ندارند! معمولاً اکثر کاندیداها پاسخ هایی برای سوالات روتین و معمولی آماده می کنند به این امید که بهترین گزینه برای استخدام باشند. به نظر شما چه اتفاقی می افتد اگر مصاحبه کننده  سوالات غیرمنتظره از افراد بپرسد؟ افراد چه واکنشی در مقابل این سوالات نشان می دهند؟

در این مقاله به بررسی سوالات شرکت های برتر دنیا پرداخته تا ببینیم که آنها چطور افراد با استعداد را انتخاب و استخدام می کنند.

مثلا کسی که می خواهد وارد شرکت اپل شود با چنین سوالی مواجه خواهد شد:

ادامه مطلب:


مدیران نواندیش

منبع این نوشته : منبع