تبلیغات


چگونه از نظر مدیرمان ارزشمندتر شویم؟

 این یک واقعیت در زندگی حرفه ای است که اگر کسی پشتیبان و همراه شما باشد، مسیر موفقیت شغلی تان هموارتر است. این "فرد" مدیر شماست و دستیابی به حمایت مدیر ارزش این را دارد که هرچه در توان دارید انجام دهید تا در نظر او توانمند به نظر برسید.

در اینجا ۶ ایده و روش برای رسیدن به این مهم گنجانده شده است:

ادامه مطلب:


مدیران نواندیش

منبع این نوشته : منبع